Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението
по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален
здравен проблем, съществен елемент на общественото
благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и
тежките наранявания при пътни инциденти

 - Изображение 1