Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

ЕкипДаниела Стефанова Петкова - Директор 

Ана Костова Панева 

Елена Георгиева Генчева 

Елена Иванова Богданова 

Сoфка Севдалинова Бонова 

Запрянка Иванова Панова 

Кaлинка Георгиева Стоенчева 

Весела Рангелова Дернева

Светла Димитрова Тотова 

Снежана Христова - Костова

Нели Христова Вълкова 

Петер Атанасов 

Нели Челебийска 

Марияна Кръстава Айвазова 

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Иванка Димитрова Дернева-Специалист финансово обслужване

Гергана Добрикова - ЗАТС

Антоанета Здравкова Герова -медицинска сестра

Трифон Димитров Трифонов-портиер

Петрана Йорданова Мангелова-хигиенист

Надя Дернева-хигиенист