Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Програма „Училища за пример“

Програма „Училища за пример“ 

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.

Програмата се състои от две неразделни части:

  • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
  • Курс Компетентности в училище – умения на ХХI век в час: подпомага участниците да изградят цялостен подход за развиване на учениците не само по посока техните знания, но и при подготовката им за справяне с разнообразни житейски ситуации чрез развиване на редица умения
  • Курс Социално-емоционално учене: подпомага училищните екипи целенасочено да развиват социално-емоционалните умения на учениците и да създават сигурна среда на ниво училище, клас и индивидуална личност, отчитайки потребностите и водещите интереси на всички ученици

Участниците в курсовете преминават през:

  • практика – всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си;
  • надграждащи обучения – участниците преминават през серия от присъствени и онлайн обучения, обединяващи дългогодишния ни опит с най-новите изследвания за ученето на възрастните;
  • подкрепа от ментор – всеки училищен екип работи с ментор, който го подкрепя в работата по училищния проект и прилагането на наученото;
  • работа в професионална общност и споделяне на опит – участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.

Обученията и подкрепата са безплатни за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.