Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

С обич за България

За извънкласни дейности за интереси.
Наименование на групата С обич за България .
I. Цели:
Учениците изработват проекти, участват в игри, занимания и ситуации, учат песнички и стихотворения, които им
помагат да усвоят новата лексика, да изявяват творческите си заложби и да усвояват основни комуникативни
умения .
II. Очаквани резултати:
Осмисляне на свободното време на учениците чрез допълнителни занимания .