Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Млади журналисти в действие

Група за извънкласни дейности за интереси.
Наименование на групата: Млади журналисти в действие
I. Цели:
Да провокира у учениците комуникативни умения, умения да споделят преживявания, да изразяват собствено
мнения, както и да разкриват без притеснение своята същност пред другите. Да предизвика у тях интерес към
новото, интересното и актуалното, случващо се при тях и около тях
II. Очаквани резултати:
Учениците да осъзнаят необходимостта от възпитаването и развитието у тях на качества като толерантност и
култура на общуване. Да могат да отразяват актуални събития и ги рекламират по подобаващ начин т.е чрез
мидиитите /в случая училищния вестник/.