Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Изкуството в кадър

За извънкласни дейности за интереси.
Наименование на групата "Изкуството в кадър"
I. Цели:
Превръщане на училището в по-привлекателно място. Изграждане на по-висока увереност в собствените
заложби и талант, с което да се насърчи бъдещата личностна реализация на учениците.Изработване на изделия от природни материали,създаване на филм за живота ,интересите и преживяванията на учениците.Групата ще се постарае да улови ритъма на живота в училище и творчеслия и ентусиазъм на децата .

II. Очаквани резултати 
Развитие на специфичните умения на учениците. Притежават разширени познания за видовото и жанровото
разнообразие на изящните изкуства. Изразяват настроение и собствено отношение към социалната и околната среда